Търсене в сайт

Още изгледи

Horadam Aquarell 1/1 pan

Horadam Aquarell са известни като едни от най-квалитетните художествени бои за акварел на пазара. Josef Horadam, съосновател на фирмата Schmincke, получава през 1892 година патент за създаването на специална рецепта за водни бои, поради тази причина боите Horadam са известни като патент на Schmincke. С течение на времето, поради големия интерес и непрестанното търсене на нови цветове, гамата на Horadam Aquarell непрекъснато се увеличавала, като се добавяли нови и нови пигменти. Така в наши дни цветовете стигнали до 139 броя, като 95 от тях са еднопигментни, което гарантира чистота на смесване на цветовете. Всички цветове и нюанси в гамата на Horadam Aquarell се характеризират с максимално възможна светлоустойчивост. Всяка една боя има на етикета си индикации за светлоустойчивост, прозрачност и сила на цвета. Боите Horadam притежават патентована система за лесно овлажняване и възстановяване на качествата на боята след изсъхване.

Наличност: На склад

Наименование Цена Количество
HORADAM AQUARELL 101 titanium-opaque white
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 102 permanent Chinese white
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 205 rutile yellow
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 206 titanium yellow
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 207 vanadium yellow
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 208 aureolin modern
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 209 translucent yellow
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 210 gamboge gum modern
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 211 chrome yellow lemon
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 212 chrome yellow light
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 213 chrome yellow deep
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 214 chrome orange
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 215 lemon yellow
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 216 pure yellow
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 217 quinacridone gold hue
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 218 translucent orange
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 219 tumer's yellow
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 220 Indian yellow
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 221 jaune brilliant dark
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 222 yellow orange
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 223 cadmium yellow lemon
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 224 cadmium yellow light
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 225 cadmium yellow middle
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 226 cadmium yellow deep
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 227 cadmium orange light
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 228 cadmium orange deep
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 229 Naples yellow
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 230 Naples yellow reddish
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 341 geranium red
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 342 vrmilion red
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 343 quinacridone red light
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 344 perylene dark red
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 345 dark red
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 346 ruby red deep
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 347 cadmium red middle
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 348 cadmium red orange
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 349 cadmium red light
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 350 cadmium red deep
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 351 ruby red
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 352 magenta
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 353 permanent carmine
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 354 madder red dark
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 355 transparent red deep
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 356 rose madder
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 357 alizarin crimson
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 358 madder lake deep
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 359 satun red
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 360 permanent red orange
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 361 permanent red
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 362 bordeaux
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 363 scarlet red
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 365 vermilion
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 366 deep red
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 367 purple magenta
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 368 quinacridone violet
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 369 quinacridone magenta
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 370 potters pink
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 371 perylene violet
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 472 quinacridone purple
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 473 cobalt violet hue
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 474 manganese violet
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 475 helio turquoise
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 476 mauve
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 477 phtalo saphire blue
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 478 helio blue reddish
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 479 helio cerulean
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 480 mountain blue
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 481 cerulean blue hue
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 482 Delft blue
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 483 cobalt azure
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 484 phthalo blue
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 485 indigo
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 486 cobalt blue hue
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 487 cobalt blue light
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 488 cobalt blue deep
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 491 Paris blue
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 492 Prussian blue
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 493 french ultramarine
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 494 ultramarine finest
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 495 ultramarine violet
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 496 ultramarine blue
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 498 dark blue indigo
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 499 cobalt cerulean
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 509 cobalt turquoise
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 510 cobalt green turquoise
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 511 chromium oxide green brilliant
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 512 chromium oxide green
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 513 viridian
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 514 helio green
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 515 olive green
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 516 green earth
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 519 phthalo green
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 521 Hooker's green
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 524 may green
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 525 olive green yellowish
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 526 permanent green
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 528 Prussian green
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 530 sap green
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 533 cobalt green dark
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 534 permanent green olive
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 535 cobalt green pure
17,70 лв.
HORADAM AQUARELL 536 green yellow
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 537 transparent green gold
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 645 Indian red
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 648 translucent brown
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 649 English Venetian red
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 650 spinel brown
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 651 maroon brown
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 653 transparent Sienna
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 654 gold brown
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 655 yellow ochre
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 656 yellow raw ochre
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 657 transparent ochre
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 658 mars brown
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 659 titanium gold ochre
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 660 raw Sienna
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 661 burnt Sienna
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 662 sepia brown tone
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 663 sepia brown
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 665 green umber
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 667 raw umber
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 668 burnt umber
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 669 Vandyke brown
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 670 madder brown
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 671 transparent umber
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 672 mahogany brown
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 780 ivory black
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 781 lamp black
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 782 neutral tint
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 783 Schmincke Payne's grey
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 784 perylene green
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 785 neutral grey
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 786 charcoal grey
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 787 Payne's grey bluish
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 788 graphite grey
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 789 hematite black
15,30 лв.
HORADAM AQUARELL 791 mars black
11,35 лв.
HORADAM AQUARELL 893 gold
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 894 silver
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 910 brilliant blue violet
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 920 brilliant opera rose
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 930 brilliant purple
13,40 лв.
HORADAM AQUARELL 940 brilliant red violet
13,40 лв.
Описание на продукта Tags (0) Reviews (0) Questions (0)
Frequently bought together

Customers who bought this product also commonly purchased the following combination of items.

Customers Who Bought This Item Also Bought