Търсене в сайт

Линолеум

Линогравюра (линорез) е вид високопечатна графична техника, създаване на образ чрез гравиране на линолеум, който се отпечатва върху лист хартия.
Виж още...